W skład systemu EnteWarehouse wchodzą następujące moduły, które stwarzają możliwość elastycznego planowania produkcji w systemie ciągłym:

 

 

  • Moduł Przyjęcie Zewnętrzne

 

Pozwala na przyjmowanie dostaw na podstawie "Zamówień zewnętrznych". Podczas przyjmowania moduł generuje etykiety z kodem kreskowym do oznaczenia partii produktów znajdujących się w dostawie.

 

  • Moduł Przesunięcie Międzymagazynowe

 

Pozwala na szybkie i sprawne przesuwanie towarów między magazynami firmy. Podczas definiowania towarów do przesunięcia można wykorzystywać kody kreskowe którymi oznaczone są produkty bądź wybierać towary z listy.

 

  • Moduł Planowanie Produkcji

 

Umożliwia zdefiniowanie zleceń produkcyjnych. Poszczególne zlecenia produkcyjne są definiowane na podstawie technologii.

 

  • Moduł Rozpoczęcie Produkcji

 

Przedstawia listę zleceń produkcyjnych w kolejności zaplanowanej w module Planowanie Produkcji. Po wybraniu zlecenia moduł wyświetla recepturę a następnie prosi o zeskanowanie kodów kreskowych materiałów.

 

  • Moduł Przyjęcie Produkcji

 

Realizuje rejestrowanie w systemie produktów.

 

  • Moduł Rejestr Odpadów

 

Służy do rejestrowania oraz raportowania odpadów powstających w procesie produkcji.

 

  • Moduł Pakowanie

 

Pozwala na zapakowanie produktów w opakowania docelowe.

 

  • Moduł Braki

 

Pozwala na porównywanie stanu magazynowego z rzeczywistym stanem materiałów oraz wprowadzanie korekty stanu magazynowego.

 

  • Moduł Administrator

 

Pozwala na konfigurację kont użytkowników, definiowanie słowników oraz zarządzanie dokumentami porzuconymi.

 

 

Podgląd wydruku etykiety wraz z widokiem okien modułu sytemu