Wiodące cechy systemu:

 

  • Charakteryzuje się dużą funkcjonalnością
  • Wizualnie, obrazowo oraz czytelnie przedstawia zarejestrowane dane (graficzna lub tabelaryczna forma odczytania parametrów bądź tras pojazdów)
  • W sposób automatyczny dokonuje archiwizacji informacji
  • Modułowa budowa umożliwia dopasowanie odpowiednich elementów do indywidualnych zapotrzebowań Klienta

 

 

Korzyści wynikające z wzdrożenia systemu informatycznego:

 

  • Wdrożony system stanowi idealne narzędzie planowania, zarządzania oraz podejmowania optymalnych działań firmy
  • Steruje procesami technologicznymi i przemysłowymi
  • Podnosi jakość świadczonych usług przy jednoczesnym obniżeniu ich kosztów
  • System dzięki bieżącemu monitoringowi natychmiast określa pozycję zagrożonego obiektu/pojazdu i wyświetla ją na mapie
  • Pozwala na sprawną interwencję w przypadku kradzieży (dokładna lokalizacja miejsca i czasu)