Rozwiązania gotowe

 

W toku realizacji projektów informatycznych dla naszych klientów powstało wiele mniejszych i większych modułów, które są przez nas wykorzystywane przy budowie kolejnych rozwiązań dedykowanych. Są także moduły, które przekształciły się w rozwiązania gotowe, dostarczane klientom jako gotowe pakiety oprogramowania. Należą do nich:

 

  • Entestat CRM
  • EnteWarehouse

 

 

Entestat CRM

Systemy CRM (ang. Customer Relationship Management) pozwalają na gromadzenie i wykorzystywanie wszelkich danych, dotyczących relacji firmy z klientami. Programy tego typu należą do szeroko rozumianej grupy rozwiązań zarządzania informacją w firmie.

System  Entestat CRM obejmuje swoim zakresem funkcjonowanie działu sprzedaży i zaopatrzenia, ściśle współpracując z takimi modułami jak moduł handlowy, czy rozwiązanie do monitoringu rozmów telefonicznych. Zbierając dane z tych modułów, za pośrednictwem rozbudowanego podsystemu raportującego, CRM umożliwia prezentację oraz wizualizację danych w nich zgromadzonych. Dzięki połączeniu danych pochodzących z różnych źródeł oraz prezentacji ich na wspólnych wykresach, tabelach, diagramach i mapach, firma uzyskuje nową jakość w zakresie analizy informacji.

 

Odbiorcy systemu

 

System CRM, podobnie jak inne rodzaje oprogramowania do zarządzania firmą, jest elektroniczną wersją dokumentacji, w której pracownicy prowadzą notatki dotyczące wszelkich dokonanych i potencjalnych transakcji. Rejestracja i zarządzanie tymi danymi stają się nader istotne zwłaszcza w firmach handlowych, zatrudniających wielu sprzedawców i obsługujących dużą liczbę klientów. W takich firmach posiadanie systemu CRM staje się nieomal koniecznością. Inną grupą firm żywotnie zainteresowanych stosowaniem tego typu systemów są firmy prowadzące serwis oraz świadczące szeroki zakres usług posprzedażowych.

 

Korzyści wynikające z Entestat CRM

 

  • Wdrożony system usprawnia komunikację z klientem poprzez różne kanały: telefon, faks, pocztę elektroniczną, Internet, co  pozwala zmniejszyć koszty korespondencji oraz skrócić czas jej przygotowania i wysyłki,
  • Przy wykorzystaniu CRM kontakty z klientem są nie tylko sprawniejsze i tańsze, ale także bardziej efektywne. Dzięki zastosowaniu systemu CRM możliwe staje się zwiększanie lojalności klientów, dzięki możliwości gromadzenia kompleksowej wiedzy o kliencie,
  • Posiadanie tego typu systemu minimalizuje ryzyko, że w przypadku rozstania się pracownika z firmą, cenne dane o klientach znikną wraz z pracownikiem, a firma poniesie niepowetowane straty,
  • System wpływa na podniesienie jakości obsługi i zapewnia wzrost satysfakcji klientów,
  • Entestat  CRM daje również możliwość segmentacji klientów według różnych kryteriów, wybranych przez użytkownika, np. wartości dokonywanych zakupów, czy ich częstotliwości. Identyfikacja poszczególnych typów odbiorców pozwala na odpowiedni dobór narzędzi wsparcia sprzedaży, w zależności od segmentu rynku, do którego dana firma przynależy,
  • Raporty zawierające dane pochodzące z systemu CRM stanowią podstawowe źródło informacji w firmie, przez co sam system staje się kluczowym narzędziem wspierającym menadżerów w procesie podejmowania trafnych decyzji. Wykorzystując raporty bazujące na systemie można uzyskać informacje na temat obszarów traktowanych przez handlowców po macoszemu, czy też zbadać, jak aktywność telefoniczna handlowców przekłada się na ich wyniki sprzedażowe.

 

Obszary funkcjonowania firmy objęte systemem CRM

 

Sprzedaż i zaopatrzenie:

 

• gromadzenie informacji o kontrahentach

• gromadzenie historii kontaktów z klientami i dostawcami

• wyszukiwanie danych, np. kontrahentów, dokumentów

• przydzielanie i kontrola zadań

• ofertowanie

• raportowanie i kontrola procesu handlowego

• analiza aktywności handlowców, także w ujęciu terytorialnym

• analiza rentowności obsługi klienta

 

Wsparcie posprzedażowe i serwis:

 

• utrzymanie kontaktu z klientami po sprzedaży

• wyszukiwanie danych o kontrahentach, wyszukiwanie dokumentów

• gromadzenie historii kontaktów z klientami po sprzedaży

• rejestracja historii napraw sprzętu

• przydzielanie i kontrola zadań

• kompleksowa obsługa procesu serwisowego

• udzielania informacji kontrahentom na temat statusu napraw serwisowych

• analiza rentowności obsługi klienta

• raportowanie

 

Logistyka:

 

• wyszukiwanie danych o kontrahentach, wyszukiwanie dokumentów

• gromadzenie historii kontaktów z klientami po sprzedaży

• przydzielanie i kontrola zadań

• analiza rentowności obsługi klienta

• raportowanie

 

Księgowość:

 

• wyszukiwanie danych o kontrahentach, wyszukiwanie dokumentów

• gromadzenie historii kontaktów z klientami po sprzedaży

 

 

EnteWarehouse

EnteWarehouse to system automatycznej identyfikacji, przeznaczony do kontrolowania i monitoringu produkcji, mający za zadanie usprawnić proces rejestracji poszczególnych etapów produkcyjnych poprzez system znakowania i śledzenia kodami kreskowymi. Głównym celem systemu jest nadzorowanie przebiegu produkcji (od momentu planowania aż do samej produkcji) oraz śledzenie partii produkcyjnych na każdym etapie procesu.

 

Więcej o systemie w zakładce na stronie głównej ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ.