Outsourcing usług informatycznych

 

Dążenie firm do poprawy efektywności oraz obniżania kosztów powoduje, że coraz częstszym zjawiskiem staje się outsourcing usług informatycznych. Firmy rezygnują z utrzymywania rozbudowanego działu IT na rzecz firm zewnętrznych, którym zlecane są projekty do realizacji, a często powierzana jest także bieżąca opieka nad systemem informatycznym.

 

Wybierając nasze usługi możecie Państwo uzyskać szereg korzyści:

 

Pewność, że nad poszczególnymi zadaniami pracują ludzie, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie. Nasza firma ponosi koszty ich szkoleń oraz dba o to, aby nieustannie podnosili swoje kwalifikacje.

 

Uniezależnienie firmy od jednego człowieka – znika ryzyko związane z chorobą, urlopem, bądź odejściem pracownika do konkurencji (nierzadko wraz z poufnymi danymi firmy).

 

Brak kosztów związanych z koniecznością tworzenia stanowisk pracy, wynagradzania pracowników oraz ich ubezpieczania. Wynajmując firmę do realizacji konkretnego projektu, ponosicie jedynie koszty tego projektu, bez żadnych kosztów dodatkowych.

 

Liczymy, że wyżej wymienione argumenty skłonią Państwa do zapoznania się z naszymi umiejętnościami a w konsekwencji do skorzystania z naszych usług.