Integracja i dostosowanie funkcjonalności systemu 

 

List referencyjny

 

Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 58

45-701 Opole

tel. (077) 4515100

 

Firma Entestat w okresie od stycznia do maja 2013r. wykonała usługę integracji i dostosowania wybranych funkcjonalności CDN XL z systemem SAP działającym na instancji PKN Orlen. Komunikacja pomiędzy platformą PI a serwerem integracyjnym odbywała się obustronnie poprzez Web Services.

 

Integracja systemu obejmowała m.in. procesy:

 

1). Na poziomie administracyjnym:

 • Rejestrowania, przeglądania i raportowania zdarzeń oraz błędów.

 

2). Na poziomie funkcjonalnym:

 • Synchronizowania indeksów materiałowych,
 • Synchronizowania odbiorców i dostawców,
 • Identyfikowania miejsc powstawania kosztów,
 • Tworzenia zleceń kontrolingowych i zmiany ich statusu,
 • Tworzenia ruchów magazynowych,
 • Weryfikowania dokumentów oraz stanów magazynowych,
 • Przeszacowania faktur zakupu,
 • Tworzenia zapotrzebowania, rezerwacji i zleceń sprzedaży,
 • Weryfikowania faktur sprzedaży,
 • Tworzenia danych do rozrachunków działań.

 

Prócz wyżej wymienionych głównych zadań, firma Entestat zrealizowała również:

 

 • Wdrożenie rozwiązania na infrastrukturze Klienta,
 • Wykonanie i dostarczenie dokumentacji technicznej (w formie elektronicznej) zgodnie z wymogami projektu,
 • Świadczenie wsparcia szkoleniowego i  utrzymaniowego dla administratorów  i użytkowników interfejsów.

 

Po zakończeniu prac wdrożeniowych firma Entestat świadczyła dla PKN Orlen S.A. usługę gwarancyjną systemu i dostosowywania go do zmieniających się warunków.

 

Niniejsze referencje potwierdzają należyte wykonanie integracji sytemu. Projekt został zrealizowany rzetelnie, zgodnie z założonym terminem i wymaganiami. Firma Entestat jest godna polecenia jako solidny dostawca usług informatycznych.