ENTEWAREHOUSE - System planowania, śledzenia i kontroli producji: surowców, czasu pracy, wykorzystania maszyn. 

Pełne śledzenie materiałów zgodnie wymogami ISO/HACCP w oparciu o kody kreskowe. 

 

 

EnteWarehouse to system automatycznej identyfikacji, przeznaczony do kontrolowania i monitoringu produkcji, mający za zadanie usprawnić proces rejestracji poszczególnych etapów produkcyjnych poprzez system znakowania i śledzenia kodami kreskowymi. Głównym celem systemu jest nadzorowanie przebiegu produkcji (od momentu planowania aż do samej produkcji) oraz śledzenie partii produkcyjnych na każdym etapie procesu.

 

Dzięki EnteWarehouse możliwe jest szybkie i niezawodne rejestrowanie dużej ilości danych, połączenie ich w spójną całość i umożliwienie dalszej obróbki w celu zarządzania produkcją, kontrolowania jakości lub prowadzenia analiz.